Tele Technical Support 1 ตำแหน่ง

Tele Technical Support 1 ตำแหน่ง

Tele Technical Support 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aoftrat0056@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน
Tele sales Supervisor 1 อัตรา

Tele Technical Support 1 ตำแหน่ง

  • คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ชาย หรือ หญิง

อายุ 25 – 35 ปี

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี เพราะต้องสื่อสารกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

– มีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับระบบ Network / Computer / Hardware

– มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการประสานงาน

– มี Service mind และ ความใส่ใจในการช่วยเหลือ

– ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

  • สวัสดิการ

โบนัสประจำปี ประกันสังคม กินเลี้ยงบริษัทประจำเดือน+ปี เบี้ยขยัน

ทำงาน 5วัน/สัปดาห์ เวลาอเมริกา Night shift

  • ลักษณะงานโดยสังเขป

+ให้บริการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงการบันทึกข้อมูลการติดต่อลูกค้าโดยละเอียดในระบบ office portal

+ตอบคำถาม แก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือลูกค้า ทั้งด้าน Services และ Technical

+สร้างประสบการณ์ ในการให้บริการที่ดีกับลูกค้า

+แนะนำการใช้งานสินค้าและบริการที่จะทำให้การทำงานของลูกค้าง่ายขึ้น หรือมีกำไรเพิ่มขึ้น

+แนะนำสินค้า บริการที่เหมาะสมเพิ่มให้ลูกค้าเพื่อแก้ปัญหา แต่ไม่ต้องปิดการขาย

+ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าด้วยตนเองได้ และติดตามงานจนกว่าจะสำเร็จ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aoftrat0056@gmail.com

บริษัท ดีเมนู จำกัด

888/133 P.S.Home มะลิวัลย์ หมู่ 5 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Aoffy00
โพสต์โดย
Aoffy00