รับสมัคร PM, Programmer

รับสมัคร PM, Programmer

รับสมัคร PM, Programmer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kaweephorn.t@gmail.com

รับสมัคร PM, Programmer

1. PM จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
-ชาย/หญิง
-มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการซอฟท์แวร์ (ด้าน Mobile)
-มีความรู้คามสามารถในการเขียนโปรแกรมด้าน Mobile Application ด้วย React Js, Native, Flutter
-มีความสามารถในการประสานงาน และสื่อสารดี
-มีความรู้ความสามารถในการเขียน API
-มีอัธยาศัยดี ขยัน อดทน มีวินัย บริหารโครงการในรูปแบบ Teamwork

—————————-
2.  Programmer จำนวน 4 อัตรา
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
-มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา/Platform JS, Vue.js, SQL, PHP & MySQL, Python
-มีการสื่อสารดี และสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง
-มีอัธยาศัยดี ขยัน อดทน ทุ่มเท มีวินัย มีความสามารในทำงานเป็นทีมสูง

การทำงานเป็นแบบ WFH มีการประชุมติดตามงานกันทุกวัน
การจ้างมีทั้งแบบประจำ freelance และรับเป็น Job

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kaweephorn.t@gmail.com

บริษัท ดีเคโค๊ด จำกัด
kaweephornt
โพสต์โดย
kaweephornt