โปรแกรมเมอร์ 3 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ 3 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ 3 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.dkcode@gmail.com

รับสมัคร PM, Programmer

คุณสมบัติ:

1.          สามารถวิเคราะห์ระบบการทำงานเพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้

2.          มีความสามารถในการเขียนและออกแบบและพัฒนาเว็บฯ ด้วย

 

·        PHP, Python, Golang

·        MySQL, MariaDB, MongoDB

·        API with NodeJS, with Golang

·        Javascript/ JQuery

·        JSON, AJAX

·        VueJS/ ReactJS

 

3.          สามารถใช้งานและออกแบบบันทึกข้อมูลด้วย DCreator Tools (Low Code Platform) มีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

4.          สามารถพัฒนาตนเองตามที่บริษัทจัดอบรมให้ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้ด้วยตนเองได้

5.          สามารถทำความเข้าใจในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้านสาธารสุข และสุขภาพได้

6.          มีความตั้งใจ ขยัน อดทน มุ่งมั่น ตรงต่อเวลา สามารถแก้ปัญหาได้ดี

7.          ทำงานเป็นทีม สื่อสารได้ดี

 

เงินเดือน : ตามตกลงร่วมกัน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.dkcode@gmail.com

บริษัท ดีเคโค๊ด จำกัด
kaweephornt
โพสต์โดย
kaweephornt