เจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล

เจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล

เจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jknowledgehr@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 18,000 - 25,000 บาท / เดือน


รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 – 25,000 บาท/เดือน

.

บทบาทหน้าที่

– กำหนดแนวทางและวางแผนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และ ความรู้ความสามารถ ของบุคลากร ภายในองค์กร ให้เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร

– สามารถทำงานร่วมกับ บุคคลากร Gen Y และ Z   ได้ และพูดคุยสื่อสารกับ นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เป็นอย่างดี

– ดูแลและบริหารจัดการงานด้านฝ่ายบุคคลทั้งหมด สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ และการบรรจุพนักงาน รวมทั้งดูแล เงินเดือน สวัสดิการ

– ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างฝ่ายภายในองค์กร และประสานงานระหว่างองค์กร เก็บบิลค่าใช้จ่าย และจัดทำงานเอกสารต่างๆ

– วางแผนจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และการจัดทำ Job Description และ Competency ของพนักงาน

– ดูแล บริหารผลงาน และ บันทึกเวลาการทำงาน ขาด ลา มาสาย รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

.

คุณสมบัติ

– มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับ บุคคลากร Gen Y และ Z ได้ และพูดคุยสื่อสารกับ นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เป็นอย่าง

– มีประสบการณ์ และเข้าใจแนวทางการทำงานในบริษัทที่เป็น Start up

– มีประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะด้านการวิเคราะห์ ทำงานเชิงรุก และแก้ไขปัญหา เป็นอย่างดี

– มี growth mindset

– มีแนวคิดชอบพัฒนาตัวเอง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

– มี Service Mind ที่ดี- สามารถประยุกต์ใช้ AI กับการทำงานได้เป็นอย่างดี

– มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถทำงานวันหยุดได้ และ สามารถออกต่างจังหวัดได้

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

– อายุไม่เกิน 35 ปี

– หากขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

.

สวัสดิการ

– เที่ยวรายปีทั้งในและต่างประเทศ

– โบนัสรายปี

– ปาร์ตี้ทุก Event

– ประกันสุขภาพ

– ประกันสังคม

– เบี้ยเลี้ยงวันหยุด

– มีขนมกินทั้งวัน

.

วันและเวลาทำงาน:  วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน

สถานที่ทำงาน: ตึก J Knowledge ติดรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งโคลัมโบ

สมัครงาน คลิก -> https://forms.gle/VTj7Ti8NcigtNeFf9

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jknowledgehr@gmail.com

บริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด

328 หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

J Knowledge
โพสต์โดย
J Knowledge