ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ /บรรจุภัณฑ์ (Artwork/Repro)

ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ /บรรจุภัณฑ์ (Artwork/Repro)

ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ /บรรจุภัณฑ์ (Artwork/Repro)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pie@das-studio.asia

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

อกแบบงานสิ่งพิมพ์ /บรรจุภัณฑ์ (Artwork/Repro)

จำนวน 4 อัตรา

ออกแบบงานสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์

โดยใช้โปรแกรม
– Adobe Illustrator
– Adobe InDesign
– Adobe Photoshop
– หากเคยผ่านงานแยกสี ออกเพลต หรืองานดิจิตอล มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนขึ้นกับความสามารถ และประสบการณ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pie@das-studio.asia

บริษัท ดัส สตูดิโอ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ออกแบบงานสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์

phimai-kaosim
โพสต์โดย
Phimai Kaosim