หัวหน้าควบคุมงาน

หัวหน้าควบคุมงาน

หัวหน้าควบคุมงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

พนักงานบัญชี

ค่าจ้าง 15,000 บาท

1.จบการศึกษา ปวส. – ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์ / เกษตร)

2.อายุระหว่าง 25 –40 ปี  เพศ  ชาย/หญิง

3.มีประสบการณ์งานดูแลสวน,ภูมิทัศน์ และ สิ่งแวดล้อม 1-2 ปี

4.มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ,มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน  : สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พุทธมณฑล สาย 7 ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM