หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)

2. อายุระหว่าง 25-40 ปี

3. มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.วุฒิการศึกษา

4.หนังสือรับรองการทำงาน

ลักษณะงาน

ควบคุมคุณภาพปฎิบัติงานตามไซด์งาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดูแลภูมิทัศน์งานขยายพันธ์ุ ต้นไม้ จัดสวน ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ทำงาน

สถาบันการแพทยืจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์สาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. ยูนิฟอร์ม

3. โบนัสประจำปี

4. เบี้ยขยัน

5. OT

6. เที่ยวประจำปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณตรีทิพย์นภา 086-8520140 /043-470170 (เวลา 08.30-16.30)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM