นักศึกษาฝึกงาน (ธุรการบัญชี/ทั่วไป)

นักศึกษาฝึกงาน (ธุรการบัญชี/ทั่วไป)

นักศึกษาฝึกงาน (ธุรการบัญชี/ทั่วไป)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

  • นักศึกษาฝึกงาน
  • ขอนแก่น
  • ตามที่ตกลงกับบริษัท บาท / วัน
พนักงานบัญชี

–  ตรวจสอบ  บันทึก  จัดเก็บเอกสารต่างๆทางบัญชี ของบริษัท

–  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM