เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ, ช่างเทคนิคอิเลคทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ, ช่างเทคนิคอิเลคทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ, ช่างเทคนิคอิเลคทรอนิกส์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gmmedline@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

2. สามารถติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้

3. ถ้ามีประสบการณ์การนำเข้าเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. รับแรงกดดันต่าง ๆได้ดี

5. ช่างเทคนิค วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรีอิเลคทรอนิกส์

6. ถ้ามีประสบการณ์การซ่อมเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. คิดบวก มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gmmedline@gmail.com

บริษัท จี เอ็ม เมดไลน์ จำกัด

58/215-6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

JumPaNnApOrN
โพสต์โดย
Jum✨PaNnApOrN