พนักงานส่งเสริมการผลิต

พนักงานส่งเสริมการผลิต

พนักงานส่งเสริมการผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

QA Technician

คุณสมบัติ

1.          เพศชาย  อายุ  23 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)

2.         ปริญญาตรี  สาขาพืชไร่ ,พืชสวน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.         เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น

4.         สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Internet ได้

5.         มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

6.         ความสามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

7.         สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง

8.         ทำงานต่างจังหวัดได้  , ทำงานล่วงเวลาได้  และไม่มีปัญหาในเรื่องที่พักหรือการเดินทาง

 

ลักษณะงาน

1.          เป็นตัวแทนบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกพืชกับบริษัทฯ

2.         ดูแล และควบคุมการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร  ทั้งกระบวนการ

3.         รับผิดชอบสำรวจ และเบิกปุ๋ย-ยา และอุปกรณ์ สำหรับจ่ายให้เกษตรกรใช้ในการปลูกพืช

4.         รับผิดชอบเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกษตรกรจะเบิกในช่วงปลูกพืช

5.         จัดทำ และส่งรายงานการผลิต ของเกษตรกรที่ตัวเองรับผิดชอบ

6.         ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหน้าแปลง ช่วยเกษตรกร

7.         รายงาน แก้ไข  และหาแนวทางป้องกันปัญหาของการทำงานในแปลง ร่วมกับฝ่ายฯและเกษตรกร

8.         ประชุมประจำเดือนกับฝ่ายฯ , ร่วมกับเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และร่วมกับ QA

9.         สรุปผลการผลิตพืชประจำปี  ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ ร่วมกับหัวหน้างาน

 

สวัสดิการ
1.  ประกันสังคม
2.  โบนัสประจำปี
3.  สวัสดิการเงินยืมพนักงาน
4.  เงินช่วยงานแต่ง , เงินรับขวัญคลอดบุตร
5.  เสื้อฟอร์มบริษัทฯ
6.  ค่าโทรศัพท์ , ค่าน้ำมันรถ , ยานพาหนะ , ที่พัก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

บริษัท จีเนียนเมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ส่งออก