พนักงานธุรการ ประจำเขตมุกดาหาร

พนักงานธุรการ ประจำเขตมุกดาหาร

พนักงานธุรการ ประจำเขตมุกดาหาร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

  • พนักงานประจำ
  • มุกดาหาร
  • ตามตกลง ,ตามประสบการณ์ บาท / เดือน
QA Technician

คุณสมบัติ

1.         เพศชาย/หญิง  อายุ  22   ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)

2.        ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ ,การจัดการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.        เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น

4.        สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Internet ได้

5.        มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

6.        ความสามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

7.        สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง

8.       ทำงานต่างจังหวัดได้ (มุกดาหาร)  , ทำงานล่วงเวลาได้  และไม่มีปัญหาในเรื่องที่พักหรือการเดินทาง

 

ลักษณะงาน

1.       รับผิดชอบ ควบคุม ,ดูแล  การเบิก-จ่าย ออกบิลจ่าย  ปุ๋ยยาและอุปกรณ์การผลิต

2.      จัดทำรายการการผลิต

3.      จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย และเก็บรวบรวมต้นทุน  โรงเพาะกล้า และ ฟาร์ม

4.      รับผิดชอบค่าแรงคนงาน ,เงินยืมเกษตกร , เงินสำรองจ่าย และงานเคลียร์บิลฯ

5.      บันทึก และจัดทำรายงานการประชุม

6.      บริหารจัดการ ,รักษาความสะอาดและระเบียบของสำนักงาน , คลังสินค้า และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของเขตการผลิต

7.      ควบคุม ดูแล และจัดการทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ ของเขตการผลิต

8.      รับผิดชอบงานเอกสารของเขตการผลิต

9.      รับผิดชอบงานเพาะความงอกเมล็ดพันธุ์

10.     บันทึกและจัดทำรายการวันทำงาน และวัน ขาด ลา มาสายของพนักงาน และคนงาน

11.      จัดทำรายการประจำเดือน

 

สวัสดิการ
1.  โบนัสประจำปี
2.  สวัสดิการเงินยืมพนักงาน
3.  เงินช่วยเหลืองานบวช , งานแต่ง ,รับขวัญคลอดบุตร
4.  เสื้อฟอร์มบริษัทฯ
5.  ค่าโทรศัพท์
6.  ยานพาหนะ ,และค่าเดินทาง
7.  ที่พัก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

บริษัท จีเนียนเมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ส่งออก