QC ไลน์ผลิต (รายเดือน)

QC ไลน์ผลิต (รายเดือน)

QC ไลน์ผลิต (รายเดือน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kate_kanjana.but@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รายละเอียดงาน

·       ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

·     วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

·       รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา

·     ประสานงานกับฝ่ายผลิตรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัญหาคุณภาพสินค้า

·       งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

·       เพศหญิง ( อายุ 20 ปีขึ้นไป )

·       วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี

·       ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

·       สามารถทำงานล่วงเวลาได้

·       พร้อมเริ่มงานทันที

·       ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kate_kanjana.but@hotmail.com

บริษัท คิงส์ วิช จำกัด(สาขาขอนแก่น)

บริษัทคิงส์ วิช จำกัด(สาขาขอนแก่น)

lovely-kate
โพสต์โดย
Lovely Kate