1.พนักงานขับรถบรรทุก 10 ตำแหน่ง , 2.พนักงานขาย (เซลล์) 4 ตำแหน่ง , 3.ช่างเครื่องยนต์/ช่วงล่าง 4 ตำแหน่ง

1.พนักงานขับรถบรรทุก 10 ตำแหน่ง , 2.พนักงานขาย (เซลล์) 4 ตำแหน่ง , 3.ช่างเครื่องยนต์/ช่วงล่าง 4 ตำแหน่ง

1.พนักงานขับรถบรรทุก 10 ตำแหน่ง , 2.พนักงานขาย (เซลล์) 4 ตำแหน่ง , 3.ช่างเครื่องยนต์/ช่วงล่าง 4 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trteam.king@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


 

 

 

คุณสมบัติพนักงานขับรถบรรทุก

-เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

-มีความรู้เครื่องยนต์เบื้องต้น

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ขอ สด9)

-มีความซื่อสัตย์,มีน้ำใจ,มีความรับผิดชอบสูง,มีความขยันและอดทน

คุณสมบัติพนักงานขาย

-เพศหญิงอายุ 30 ปี ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ด้านการขาย(พิจารณาพิเศษ)

-มีความซื่อสัตย์,มีน้ำใจ,มีความรับผิดชอบสูง,มีความขยันและอดทน

คุณสมบัติช่างยนต์

-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว(สด 9)

-มีความรู้ด่านเครื่องยนต์/ช่วงล่าง

-มีความซื่อสัตย์,มีน้ำใจ,มีความรับผิดชอบสูง,มีความขยันและอดทน

รายได้ – ตามเงื่อนไขข้อตกลงและโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ : ประกันสังคม

: โบนัสพิเศษประสังคม

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน+ผู้สมัคร

2.สำเนาวุฒิการศึกษา

3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

4.สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน+ผู้ค้ำประกัน

5.สำเนาใบขับขี่ (ตำแหน่ง พนักงานขับรถ)

6.ใบรับรองแพทย์

7.แผนที่บ้าน / ที่พักอาศัยปัจจุบัน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trteam.king@gmail.com

บริษัท คิงส์โลจีสติกส์ จำกัด

113 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

kinglogistics
โพสต์โดย
kinglogistics