ผู้ช่วยเชฟ (ปฎิบัติงาน ตลาดต้นตาล)

ผู้ช่วยเชฟ (ปฎิบัติงาน ตลาดต้นตาล)

ผู้ช่วยเชฟ (ปฎิบัติงาน ตลาดต้นตาล)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trteam.king@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


บริษัท คิงส์โลจิสติกส์ จำกัด

สถานที่ปฎิบัติงาน   ตลาดต้นตาล อ.เมือง   จ.ขอนแก่น 40110

เวลา เข้างาน  15.30 น-23.30 น.

สมัครพนักงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเชฟ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด

3. มีความรู้การทำอาหาร พื้นฐาน

4. มีคอร์สอนฟรี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีไหวพริบ  และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

รายได้และสวัสดิการ

1.ตามที่ตกลงกัน

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 หรือ 2  นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trteam.king@gmail.com

บริษัท คิงส์โลจิสติกส์ จำกัด

113 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

kinglogistics
โพสต์โดย
kinglogistics