ผู้จัดการบริษัท ,ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการบริษัท ,ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการบริษัท ,ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trteam.king@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


บริษัท คิงส์โลจิสติกส์ จำกัด

สถานที่ปฎิบัติงาน   113 หมู่ 9  ถนนมิตรภาพ  ต.โนนสมบูรณ์  อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น 40110

 

สมัครพนักงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีและการเงิน  จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาบริหารการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้าน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point

4. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีไหวพริบ  และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

6. มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี

7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

รายได้และสวัสดิการ

1.เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป หรือตามโครงสร้างบริษัทฯ

2.ประกันสังคม

3.โบนัสรายวัน,โบนัสรายเดือน,โบนัสประจำปี

4.ที่พักฟรี

5.การเดินทางจากขอนแก่นมาทำงาน ฟรี

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร+คนค้ำ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร+คนค้ำ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 หรือ 2  นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

 

ตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท   จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาบริหารการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้าน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point

4. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีไหวพริบ  และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

6. มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี

7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

รายได้และสวัสดิการ

1.ตามที่ตกลงกัน/หรือโครงสร้างบริษัทฯ

2.ประกันสังคม

3.โบนัสประจำวัน,โบนัสประจำเดือนและโบนัสรายปี

4.มีที่พักฟฟรี

5.การเดินทางมาทำงานต้นทาง จ.ขอนแก่น ฟรี

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร+คนค้ำ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร+คนค้ำ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 หรือ 2  นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (รถสิบล้อ ,เทรลเลอร์พื้นเรียบ,พ่วง) จำนวน 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. มีใบขับขี่ ท2.,ท3.,ท4.

4. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีไหวพริบ  และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

รายได้และสวัสดิการ

1.ตามที่ตกลงกัน/หรือโครงสร้างบริษัทฯ

2.ประกันสังคม

3.โบนัสรายปี

4.มีที่พักฟรี

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร+คนค้ำ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร+คนค้ำ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.ใบรับรองแพทย์

5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 หรือ 2  นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trteam.king@gmail.com

บริษัท คิงส์โลจิสติกส์ จำกัด

113 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

kinglogistics
โพสต์โดย
kinglogistics