เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดการสมัครงาน carpetmaker.co.th.

เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดงาน

1.การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนการผลิต และการจัดทำงบการเงิน บัญชีต้นทุน (BOI) บัญชีทั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ เพื่อบริหารงานด้านบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

2.บริหาร วางแผน ควบคุมระบบการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของบริษัท รายงานผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต การบริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่าย รายงานความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลังและสินค้าสำเร็จรูปต่อผู้บริหาร

3.การวางแผน และจัดทำงบประมาณ การลงทุน ภาษีประจำปี รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานตามแผนองค์กร

4.การบริหารจัดการให้สอดคล้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของบัตรส่งเสริม BOI

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี มีประสบการณ์ด้านการบริหาร อาทิ หัวหน้า ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
– มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเอกสารได้เป็นอย่างดี
– มีความคิดที่เป็นระบบ และสามารถจัดการงานให้สำเร็จลุล่วงได้ในระยะเวลาที่กำหนด
– หากเคยทำระบบ ISO9001:2008 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ

รายละเอียดการสมัครงาน carpetmaker.co.th.

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

194 หมู่1 ถนนแจ้งสนิท ต.บ้านเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

hrcmt
โพสต์โดย
hrcmt