Operating Technician

Operating Technician

Operating Technician

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

Operating Technician

คุณสมบัติ
1.  เพศชาย   อายุ 20 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)

2.  การศึกษา ระดับ ปวส.  ขึ้นไป    ในสาขาช่างกล ,ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น

4.  มีประสบการณ์ด้านโรงงานอบข้าวโพด  หรือโรงงานที่มีหม้อต้ม   จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

6.  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

7.  ไม่มีปัญหาเรื่องที่พัก    และการเดินทางมาทำงาน

8.  สามารถทำงานล่วงเวลา  และทำงานเป็นช่วงเวลาได้ (มีค่าตอบแทน)

9.  ขับรถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่

10.  สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง

 

 

ลักษณะงาน
1.  ตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

2.  ตรวจสอบ และดูแลเครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3.  ซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักร

4.  เก็บตัวอย่างเมล็ดในกระบวนการ  เพื่อวัดความชื้น พร้อมบันทึกข้อมูล

5.  ทบทวนกระบวนการการทำงานให้สอดคล้องกับ ระบบ ISO 9001 :  2015

6.  ฉีดพ่นยากำจัดแมลง ตามแผนประจำเดือน ,ประจำปี

7.  อบรม และทบทวนความรู้ และเทคนิคต่างๆในการปฏิบัติงาน

8.  ลงบันทึกของเสียจากกระบวนการผลิต

9.  ตรวจสอบสภาพรถขนส่ง ทั้งขาเข้า และขาออก

10.  จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน

 

สวัสดิการ
1.  ประกันสังคม
2.  โบนัสประจำปี
3.  สวัสดิการเงินยืมพนักงาน
4.  เงินช่วยเหลืองานแต่ง
5.  เงินรับขวัญบุตร
6.  เสื้อฟอร์มบริษัทฯ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด

บริการอบและกระเทาะข้าวโพด