หัวหน้าฝ่ายบุคคล ( HR Manager)

หัวหน้าฝ่ายบุคคล ( HR Manager)

หัวหน้าฝ่ายบุคคล ( HR Manager)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล march.bello04@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • เงินเดือนเสนอตามที่ตกลง บาท / เดือน
หัวหน้าฝ่ายบุคคล ( HR Manager)

คุณสมบัติ และหน้าที่
– มีประสบการณ์ด้าน HR มา 5-10 ปีขึ้นไป
– ดูแลและบริหารจัดการงานด้านฝ่ายบุคคลทั้งหมด สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ และการบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
– จัดทำแผนการสื่อสารภายในองค์กรในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่สร้างสรรค์
– ดูแล บริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดทำระเบียบปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของสำนักงาน รวมถึงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
– วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนา และบริหารทรัพยากรบุคคลต่อผู้บังคับบัญชา
– ดูแลสวัสดิการ และประกันสังคม บันทึกเวลาการทำงาน ขาด ลา มาสาย
– ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
– วางแผน กำหนดแนวทางและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในงาน
– การจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และการจัดทำ Job Description และ Competency ของเจ้าหน้าที่

สวัสดิการ และค่าตอบแทน
– ฐานเงินตามที่ตกลง
– มีวันหยุดพักร้อน ลาป่วย ลากิจ มีวันหยุดนักขัตฤกษ 13วัน/ปี
– มีประกันสังคม มีเบี้ยขยันในกรณีไม่ขาด ,ลา,มาสาย
– ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี
– ทำทรีทเม้นท์ฟรี และบริการราคาพนักงาน และอื่นๆ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล march.bello04@gmail.com

บริษัท คลาส เวชกรรม คลินิก (สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น)

คลินิกความงาม ให้บริการดูแลผิวพรรณ และปรับรูปหน้า

HR_ClassClinic
โพสต์โดย
HR_ClassClinic