พนักงานขับรถขนส่ง

พนักงานขับรถขนส่ง

พนักงานขับรถขนส่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานควบคุมคุณภาพ

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
 
 สวัสดิการ
– เงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา
– ค่าคอมมิชชั่น
– ค่าดูแลรักษารถยนต์
– ปรับเงินดือนและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
– มีวันหยุดนักขัตฤกษ์
– มีประกันสังคม
– มีประกันชีวิต
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– มีงานเลี้ยงประจำปี
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ดื่มนมฟรี
 
 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
– สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  1 ฉบับ
– สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  1 ฉบับ
– สำเนาใบอนุญาตขับขีรถยนต์

 ช่องทางการสมัคร
– กรอกใบสมัครได้ที่บริษัท ในวันทำการของบริษัท (วันอาทิตย์-วันศุกร์)
ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์   เวลา 08.00-17.00 น.
– ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ kkd.agmilk@gmail.com
– ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบุคคล 043-001957

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์)

260 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

agmilk
โพสต์โดย
kkd agmilk