พนักงานขายหน้าร้าน

พนักงานขายหน้าร้าน

พนักงานขายหน้าร้าน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

พนักงานควบคุมคุณภาพ

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง

2. จบการศึกษา ม.3 – ปวส.

3. อายุระหว่าง 18-35 ปี

4. รักงานบริการ

หลักฐานในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาวุฒิการศึกษา

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท หรือส่งหลักฐานการสมัครเบื้องต้น ได้ทางอีเมล์ kkd.agmilk@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์)

260 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

agmilk
โพสต์โดย
kkd agmilk