ตัวแทนฝ่ายขาย (Sales Representative)

ตัวแทนฝ่ายขาย (Sales Representative)

ตัวแทนฝ่ายขาย (Sales Representative)

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

พนักงานขาย พื้นที่ภาคอีสาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง* ตัวแทนฝ่ายขาย  (Sales Representative)

จำนวน/อัตรา* 3 อัตรา

เงินเดือน (บาท)

*ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

*บริหารการขายสินค้าต่างๆของบริษัท และการส่งเสริมการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

1. อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการตลาด อย่างน้อย 1-2 ปี

4. มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

5. มีความสามารถที่ดีในการนำเสนองาน,มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี, บุคลิกภาพดีมีความมั่นใจ

6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

7. มีความกระตือรือร้น สนใจในงานขายและมีความรับผิดชอบ

8. สามารถใช้โปรแกรม MS office เช่น Excel , Word, Power point ได้

9. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

*สำนักงานใหญ่ขอนแก่น และ เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ภาคอีสาน)

สวัสดิการ

เงินเดือน+Commission รายเดือน

โบนัสประจำปี

ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)

ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง

ค่าเสื่อมสภาพรถ

ประกันสังคม

ประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บริษัท ก้าวหน้า2525 จำกัด

โรงงานสมุด โรงงานกระเป๋า สินค้าครุภัณฑ์ทุกชนิด

kawhna2525
โพสต์โดย
kawhna2525