QA Techniaian

QA Techniaian

QA Techniaian

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง ,ตามประสบการณ์ บาท / ปี
พนักงานส่งเสริมการผลิต

คุณสมบัติ
1.         เพศชาย      อายุ 23 ปีขึ้นไป  ( นับจากวันที่สมัคร )

2.         ปริญญาตรี  สาขาโรคพืช ,พืชสวน ,พืชไร่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.         ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น

4.         สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5.         ขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่

6.         สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ และทำงานล่วงเวลาได้

7.         มีประสบการณ์ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

1.         ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้

2.         ตรวจสอบและติดตามการร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้นกับงานผลิตเมล็ดพันธุ์

3.         วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกพืชกับบริษัทฯ เพื่อแบ่งเกรดเกษตรกร

4.         สร้างมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ร่วมกับฝ่ายผลิต

5.         จัดทำรายงานการติดตามผล และยืนยันการตรวจสอบในแปลงผลิดเมล้ดพันธุ์

6.         เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเกษตรกรที่ปลูกพืชให้กับบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายผลิต

สวัสดิการ
1.  ประกันสังคม

2.  โบนัสประจำปี

3.  สวัสดิการเงินยืมพนักงาน

4.  เงินช่วยเหลืองานบวช  , งานแต่ง , รับขวัญบุตร

5.  เสื้อฟอร์มบริษัทฯ

6.  ค่าโทรศัพท์ ,ค่าน้ำมันรถ , ยานพาหนะ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

บริษัท กรีน แอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด

เพาะปลูกพืช เพื่อผลิตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์