เจ้าหน้าที่บัญชีฝั่งจ่าย 2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชีฝั่งจ่าย 2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชีฝั่งจ่าย 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานขายรถยนต์ พนักงานขายรถจักรยานยนต์

เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย

 

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

ลักษณะงาน

รับวางบิลและบันทึกรายการตั้งบัญชีเจ้าหนี้ ให้ถูกต้องและครบถ้วนและถูกต้องตามประเภท
จัดทำบันทึกรายการใบสำคัญ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ตัดจ่ายบัญชีเจ้าหนี้ตรงตามรอบจ่ายภายในเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบบัญชี ภาษี หัก ณ ที่จ่าย และโอนตั้งบัญชีเจ้าหนี้กรมสรรพากร
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อ และกระทบยอดบัญชีแยกประเภท
จัดทำ/กระทบยอด รายละเอียดประกอบงบการเงิน ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง

 

บริษัทเปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00-17.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สามารถ Walk in หรือส่งประวัติมาที่ sky.hr@bmw-skyautohaus.com
เอกสารประกอบการสมัคร Resume *หากมี สำเนาบัตร ปชช. 1 ใบ สำเนาใบtranscript 1 ใบ รูปภาพ 1 ใบ ใบผ่านงาน *หากมี….

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

บริษัทสกายออโต้เอ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ : 294/8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Skyautohaus
โพสต์โดย
จิราพร สีหนาถ