นักศึกษาฝึกงาน (ช่างยนต์)

นักศึกษาฝึกงาน (ช่างยนต์)

นักศึกษาฝึกงาน (ช่างยนต์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

  • นักศึกษาฝึกงาน
  • ขอนแก่น
พนักงานขายรถยนต์ พนักงานขายรถจักรยานยนต์

รายละเอียด

ดูแลซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย

2. อายุ 18 ปีขึ้นไป

3. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ปวส. สาขาช่างยนต์

4. มีความขยัน และ รับผิดชอบ อดทน ต่องาน

 

บริษัทเปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00-17.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สามารถ Walk in หรือส่งประวัติมาที่ sky.hr@bmw-skyautohaus.com
เอกสารประกอบการสมัครหรือเอกสารส่งตัวเพื่อเข้ารับฝึกประสบการณ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

บริษัทสกายออโต้เอ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ : 294/8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Skyautohaus
โพสต์โดย
จิราพร สีหนาถ