ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา ด่วน****

ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา ด่วน****

ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา ด่วน****

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
พนักงานขายรถยนต์ พนักงานขายรถจักรยานยนต์

ช่างซ่อมบำรุง  1 อัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ
-รับผิดชอบงานปฏิบัติงานและบริการ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข สายไฟ หลอดไฟ ที่ชำรุดและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าตามอาคารต่างๆ -รับผิดชอบงานดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ต่างๆ -ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
-เชื่อมไฟฟ้าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
-ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องกล ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา
-ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

• เพศชาย

• ไม่จำกัด

• มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

• บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี

• กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

• สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

บริษัทสกายออโต้เอ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ : 294/8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Skyautohaus
โพสต์โดย
จิราพร สีหนาถ