เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานขายรถยนต์ พนักงานขายรถจักรยานยนต์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจัดซื้อ

อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. อายุ 23  ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้เครื่องมือการสรรหาได้ในหลายๆรูปแบบ
5.  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
6. สามารถใช้ Computer Program (Word,Excel and Powerpoint)

รายละเอียดงาน
1.ดำเนินการจัดทำสรุปข้อมูล เช็คขาดลามาสาย เข้าออกของพนักงานในรอบเดือน สรุปข้อมูลการหักเงินหรือการจ่ายเงินให้ถูกต้อง
2.  สรรหาพนักงานเข้าสู่องค์กร คัดสรรพนักงานที่องค์กรต้องการ
3. ดูแลจัดทำเอกสารสัญญาจ้างพนักงาน  ติดตามการเซ็นสัญญา ตรวจสอบหนังสือลาออกพนักงาน – Monitor การเข้าอบรมของพนักงาน สรุปรายงานเข้าอบรม สรุป Time attendance ดูแลแจ้งเข้าออกประกันสังคมของพนักงาน

4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.  ดำเนินการในเรื่องการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน

6. ตรวจสอบยอดหักเงินเดือน กยศ ของพนักงานในทุกๆเดือน
7. ดูแล และวางแผน เรื่องการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในแต่ละเดือน
8. จัดซื้อของใช้ประจำเดือนในแต่ละเดือนของแต่ละแผนก
9. ดูแลเรื่อง Retail Standard ให้ตรงตามที่ BMW Thailand กำหนด จะมีการเข้ามาตรวจทุกไตรมาส

บริษัทเปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00-17.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สามารถ Walk in หรือส่งประวัติมาที่ sky.hr@bmw-skyautohaus.com
เอกสารประกอบการสมัคร Resume *หากมี สำเนาบัตร ปชช. 1 ใบ สำเนาใบtranscript 1 ใบ รูปภาพ 1 ใบ ใบผ่านงาน *หากมี….

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

บริษัทสกายออโต้เอ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ : 294/8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Skyautohaus
โพสต์โดย
จิราพร สีหนาถ