Product Genius BMW ด่วน***

Product Genius BMW ด่วน***

Product Genius BMW ด่วน***

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานขายรถยนต์ พนักงานขายรถจักรยานยนต์

Product Genius BMW

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 24 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

มีค่าคอมมิชชั่น

ได้รับวัคซีนโควิด – 19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ BMW กับลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. จัดหากลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง และจัดทำรายงานสรุปผลให้หัวหน้าแผนกขายเพื่อตรวจสอบและ ลงระบบ Prospect กับทาง Sales Support
3. ส่งเสริมจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ BMWและผลประโยชน์จาก BMW ให้กับลูกค้า
4. ให้บริการลูกค้าอย่างโดดเด่นด้วยการถ่ายทอดความรู้และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
5. ศึกษาข้อมูลใหม่ ๆ ทั้งของบริษัทฯ และคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การขาย การตลาด การบริการหลังการขายและอื่น ๆ
6. ส่งเสริมการขายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Promotion ของสินค้าทั้งภายนอกและภายใน โชว์รูม
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

บริษัทเปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00-17.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สามารถ Walk in หรือส่งประวัติมาที่ sky.hr@bmw-skyautohaus.com
เอกสารประกอบการสมัคร Resume *หากมี สำเนาบัตร ปชช. 1 ใบ สำเนาใบtranscript 1 ใบ รูปภาพ 1 ใบ ใบผ่านงาน *หากมี….

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

บริษัทสกายออโต้เอ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ : 294/8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Skyautohaus
โพสต์โดย
จิราพร สีหนาถ