Software Implementer

Software Implementer

Software Implementer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล admin@ogs.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • เริ่มต้น : 15,000 บาท ( มีการพิจารณาเพิ่มตามความสามารถ และ ประสบการณ์ของผู้สมัคร ) บาท / เดือน

Loading

Backend Developer และ Frontend Developer จำนวนหลายอัตรา (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์)

📢📢ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

 

📑📑บริษัท วันจีโอ เซอร์เวย์ จำกัด  เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง : Software Implementer  จำนวน : 8 – 10 คน

 

🌟คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา (อายุ 22 -30 ปี)

 

💰💰อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 15,000 บาท  (มีการพิจารณาเพิ่ม ตามความสามารถ และ ประสบการณ์ของผู้สมัคร)

 

👩‍💻🧑‍💻เวลาทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ (08.30 น. – 17.30 น.) เวลาทำงานสามารถยืดหยุ่นได้

 

🌟สวัสดิการพนักงาน (เมื่อได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ)

 

1. วันหยุด – วันลา ตามกฎหมาย

 

2. ประกันสังคม

 

3. โบนัสประจำปี

 

4. ค่าล่วงเวลา

 

5. กิจกรรมนันทนาการ

 

6. ตรวจสุขภาพประจำปี

 

7. เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท เป็นต้น

 

8. ค่ารักษาพยาบาล

 

9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

🔖วิธีการรับสมัครงาน  ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่อีเมล์ : admin@ogs.co.th

โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้

 

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

 

2. รูปถ่าย (ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

 

3. สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript และสำเนาใบปริญญาบัตร

 

4. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือการฝึกงาน (ถ้ามี)

 

☎️** สอบถามเพิ่มเติมโทร : 065-5124637 (คุณคม : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและซอฟต์แวร์องค์กร)

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล admin@ogs.co.th

บริษัทวันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด

362 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000