Backend Developer และ Frontend Developer

Backend Developer และ Frontend Developer

Backend Developer และ Frontend Developer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล admin@ogs.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้าง และ ประสบการณ์ บาท / เดือน
Backend Developer และ Frontend Developer

บริษัทวันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง : Backend Developer และ Frontend Developer

คุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร :

จบการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มีความรู้ความเข้าใจใน

– Golang (Echo Framework)

– SQL (Postgres, My SQL)

– NoSQL (MongoDB)

– Docker

– Version Control (Gitlab)

– ReactJS , Javascript  เป็นต้น

วิธีการรับสมัคร:

ให้ส่งหลักฐานการสมัครงาน มาที่:

อีเมล์ : admin@ogs.co.th

สอบถามเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/onegeo.survey

โทร : 065-5124637

เว็บไซต์ : https://ogs.co.th/

หลักฐานการสมัคร

– ประวัติส่วนตัว (Resume)

– รูปถ่าย ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว

– สำเนาใบรับรองการศึกษา Transcript และ สำเนา ใบปริญญาบัตร

– สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือการฝึกงาน (ถ้ามี)

 

สวัสดิการ

– ปรับขึ้นเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี (ตามนโยบายของบริษัท)

– มีค่ารักษาพยาบาล ตามสิทธิประกันสังคม

– มีวันลากิจ วันลาพักร้อน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามกฎหมาย)

– มีตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

 

หมดเขตรับสมัคร : 31 มีนาคม 2566

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล admin@ogs.co.th

บริษัทวันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด

ให้บริการซอฟแวร์พัฒนาท้องถิ่น

Aueamporn Saengruang
โพสต์โดย
Aueamporn Saengruang