หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ,ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ,ผู้จัดการสาขา

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ,ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ,ผู้จัดการสาขา

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ,ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ,ผู้จัดการสาขา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pwcnadtarikas@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ตำแหน่ง พนักงานจัดส่ง

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถทนแรงกดดันได้

-มีความรู้เรื่องการสั่งซื้อสินค้า ต่อรองราคา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pwcnadtarikas@gmail.com

บริษัทพันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ซื้อมา-ขายไป

LineUser64
โพสต์โดย
มู๋เปียร์