หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.ponpiwat@gmail.com

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)

รายละเอียดงานลักษณะงาน
-ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เช่น รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย (ภพ.30)
-เรียนรู้และทำความเข้าใจ Workflow การทำงานของทีม เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำได้
-จัดทำรายงานภาษีซื้อ
-ภาษีขาย และติดต่องานกับสำนักบัญชี
-นำทีมตรวจสอบ Stock คงคลัง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ อายุ ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี/การเงิน
3.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4.มีความรู้ด้านบัญชี กฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี และแม่นยำ
5.สามารถปิดงบเองได้
6.มีทัศนคติดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
7.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม

สนใจสมัครงาน ส่งResume มาที่อีเมล์ hr.ponpiwat@gmail.com (ฝ่ายบุคคล)
**ทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  หยุดทุกวันอาทิตย์ **

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.ponpiwat@gmail.com

บริษัทพรพิวัฒน์ยานยนต์ขอนแก่น จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า

HRPONPIWAT YANTON
โพสต์โดย
HRPONPIWAT YANTON