เจ้าหน้าที่ Workshop Controller

เจ้าหน้าที่ Workshop Controller

เจ้าหน้าที่ Workshop Controller

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล koytimpika@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ Workshop Controller

รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมปริมาณการรับงานของช่างเทคนิค
• ติดตามความคืบหน้าของงานซ่อมและรายงานให้ SA ทราบ
• ลงบันทึกการทำงานของช่างเทคนิค และทำรายงานส่งทุกวัน
• ติดตามรถค้างซ่อมและทำรายรถค้างซ่อม
• บริหารโรงซ่อมและควบคุมเวลาในการซ่อมให้เสร็จ ตามเวลานัดหมาย
• วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานและนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงการทำงาน
• ควบคุมรายได้ และ ชม.การทำงานของช่างเทคนิค

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล koytimpika@gmail.com

บริษัทขอนแก่นสชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด

279 หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอในเมือง จังหวัดขอนแก่น

Hr.sahachai
โพสต์โดย
Hr.sahachai