พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Atom-twins@hotmail.com

Loading-เพศชาย อายุ22 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาปวช.-ปวส. ไม่จำกัดสาขา

สวัสดิการ: ประกันสังคม/โบนัสประจำปี/ชุดยูนิฟอร์ม/ฟรีห้องหัก/ฟรีค่าไฟ50หน่วย ค่าน้ำ10 หน่วย

-ไม่มีโรคประจำตัว

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Atom-twins@hotmail.com

บริษัทขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล