ฝ่ายขาย

ฝ่ายขาย

ฝ่ายขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล potjanee@iwater.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย จำนวน  3  ตำแหน่ง

*** ต้องการคนที่มีประสบการณ์งานขาย และ ขยัน ***
คุณสมบัติ
Ø เพศ            :  ไม่จำกัดเพศ

Ø อายุ            :  22 ปี ขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

Ø การศึกษา      :  ไม่ต่ำกว่ามัธยม 3

Ø ต้องมีความซื่อสัตย์ ขยัน และกระตือรือร้น

ประสบการณ์และความสามารถ
1.       ต้องมีประสบการณ์ทางด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี ถ้าเป็นการขายให้กับชุมชนด้วยจะพิจาณาเป็นพิเศษ

2.       มีความตั้งใจและรักงานขาย

3.       มีบุคลิกภาพดี คิดเชิงบวก สื่อสารได้ดี

4.       เดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

5.       ถ้าขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1.       บริษัทฯ จะมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า

2.       บริษัทฯกำหนดพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายให้แล้ว

3.       พบลูกค้าในพื้นที่ชุมชนรอบขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

4.       ทำงานสัปดาห์ละ 6 วันโดยคร่อมวันเสาร์และอาทิตย์  เวลาปกติ  08.00 น. – 17.00 น.

ผลตอบแทน

1.   เงินเดือน

2.   ประกันสังคม

3.   ค่าตอบแทนการขาย

4.   เบี้ยเลี้ยง (ในกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

หลักฐานการสมัครงาน

1.       สำเนาหลักฐานการศึกษา, วุฒิ ,หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)

2.       สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)  สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1  ฉบับ

3.       รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  1”    จำนวน   1   รูป

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด
599  ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร.(043) 394252-5 โทรสาร (043) 394251

E-mail : potjanee@iwater.co.th Website http://www.iwater.co.th Line ID : hr1.iwater

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล potjanee@iwater.co.th

บจก.อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์

บจก.อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์

iwater
โพสต์โดย
iwater