วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล potjanee@iwater.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ช่างไฟฟ้า

 คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / เพศหญิง – สัญชาติไทย , อายุ 25 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานในงานวิศวกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
4. มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีทัศนคติเชิงบวก
5. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
6. ต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ , สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติ
7. สามารถใช้งาน Computer และโปรมแกรม AutoCAD, Microsoft Office และอื่นๆได้เป็นอย่างดี

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ลักษณะงานทั่วไป
– พัฒนามาตรฐานการทำงานด้านไฟฟ้ากำลัง และระบบควบคุมของบริษัทฯ
– จัดการงานในความรับผิดชอบของตนเองให้เป็นตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัทฯ
2.ลักษณะงานออกแบบ/ติดตั้ง (Solar Rooftop, Solar Water Pumping System and their Applications)
– สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการคำนวณต่างๆ ทดสอบ และส่งมอบ
– เขียน Shop Drawing for Installation Electrical System
– เขียน As-built Drawing for finished work Electrical System
– กำกับควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน วสท.
– ร่วมทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ กับผู้ผลิตและ Owner ในงานติดตั้งรวมถึง test report
3. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ : บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด
599 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.(043) 394252-5
E-mail : potjanee@iwater.co.th http://www.iwater.co.th Line ID : hr1.iwater

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล potjanee@iwater.co.th

บจก.อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์

บจก.อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์

iwater
โพสต์โดย
iwater