พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล huacharoen.info@gmail.com-มีความรู้ความสามรถในการใช้โปรแกรมexcel , word ได้เป็นอย่างดี

-ซื่อสัตย์ ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้ได้

-ทำงานจันทร์ – เสาร์

-ส่งรายชื่อเข้าประกันสังคม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล huacharoen.info@gmail.com

บจก.ชวภณ โลจิสติกส์

ขนส่งกระจายสินค้า7-11

hct
โพสต์โดย
hct