Marketing Manager / Marketing / Sale Support / Accounting officer

Marketing Manager / Marketing / Sale Support / Accounting officer

Marketing Manager / Marketing / Sale Support / Accounting officer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natee.panjawat01@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


#รับสมัครพนักงาน เงินเดือน 30,000+ ขอนแก่น 6 ตำแหน่ง
บจก. คชาวุธ 4289 อมูเลท จำกัด สาขาขอนแก่น บึงทุ่งสร้าง
1 #Marketing Manager
ประสบการณ์: 3 ปีขึ้นไป
ทักษะ:Digital Marketing
ประเภทงาน:งานประจำ
เงินเดือน:20,000 – 30,000+ ต่อรองได้
* จัดทำแผนการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย, ยอดขาย โดยวิเคราะห์ Market Share Analysis.
* วางแผนร่วมกับฝ่ายขายในแต่ละช่องทาง ในการพัฒนาพื้นที่การขาย
* วางแผนการออกสำรวจตลาด เพื่อสำรวจความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
* วิเคราะห์ วิจัยความต้องการของตลาด เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
* กำหนดทิศทางและแนวคิดในการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการขาย.
* วางแผนงานสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า (CRM)
* จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด.
* มีประสบการณ์การทำ Brand ให้กับสินค้าวัตถุมงคล/มูเตลู/Fashion Trend จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีทักษะภาวะผู้นำ และวิเคราะห์ข้อมูล.
* มีทักษะในการนำเสนอ
* ปฏิบัติงานพื้นที่ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงได้
2 #Marketing / Sale Support
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
ทักษะ:Digital Marketing
ประเภทงาน:งานประจำ
จำนวน: 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน: 18,000+
* จัดทำแผนการตลาดให้บรรลุยอดขาย
* วางแผนงานการพัฒนายอดขาย สำรวจตลาด สำรวจความต้องการของลูกค้า
* จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการขาย
* สร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า (CRM)
* จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด.
* มีประสบการณ์การทำ Brand ให้กับสินค้าวัตถุมงคล/มูเตลู/Fashion Trend จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีทักษะภาวะผู้นำ และวิเคราะห์ข้อมูล.
* มีทักษะในการนำเสนอ
* มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop / illustrator ได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีความเป็นระเบียบสูง / รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
* สามารถฝึกฝนได้ และยินดีพัฒนาการ เรียนรู้งานที่มี และงานใหม่ๆ
* พูด ฟัง เขียน ภาษาไทย ได้ถูกต้อง
* ใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* จัดเตรียมงาน Event ของบริษัท
* อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
* ปฏิบัติงานพื้นที่ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงได้
3 #Accounting officer
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ทักษะ: Accounting
ประเภทงาน:งานประจำ
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 22-30
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
เงินเดือน: 20,000+
* จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้,ใบวางบิล,ใบกำกับภาษี
* ติดตามทวงหนี้
* จัดเตรียมเอกสารวางบิล เบิก/จ่าย
* ตรวจสอบภาษีขายแต่ละเดือน
* จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับสำนักงานบัญชี
* สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
* อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
* มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* ปฏิบัติงานพื้นที่ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงได้

 

ส่งจดหมายแนะนำตัว และ Resume มาที่

natee.panjawat01@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natee.panjawat01@gmail.com

บจก. คชาวุธ 4289 อมูเลท จำกัด สาขาขอนแก่น บึงทุ่งสร้าง

สินค้าแฟชั่น มูเตลู

natee45110
โพสต์โดย
natee45110