ช่างประจำนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ช่างประจำนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ช่างประจำนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล inizio.maliwan63@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ช่วงทดลอง14,000 ผ่านการทดลองงาน ปรับเป็น 15,000 บาท (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ) ค่าอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 500 บ. (ถ้ามี) บาท / เดือน
ช่างประจำนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

สถานที่ปฏิบัติงาน

หมู่บ้านจัดสรรอินนิซิโอ ถนนมะลิวัลย์

อัตราค่าจ้าง ช่วงทดลอง14,000 ผ่านการทดลองงาน ปรับเป็น 15,000 บาท
(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ) ค่าอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 500 บ. (ถ้ามี)

วันหยุด : วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (อังคาร-อาทิตย์) เวลา 08:30 – 17:30 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สัญชาติไทย

4.ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

5.ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

รายละเอียดงาน 

1.รับผิดชอบงานบริการ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข ประปา สายไฟ หลอดไฟ ที่ชำรุด และ บำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าภายในอาคารและสถานที่ต่างๆของส่วนกลาง
2.รับผิดชอบดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า งานประปา งานทาสี งานปูน สาธารณูปโภค ต่างๆ
3.ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
5.ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบปั๊มน้ำ ระบบสปริงเกอร์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบไม้กั้น ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
6.งานเอกสารต่างๆ ประสานงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
7.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6.หนังสือผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับงดเว้น

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล inizio.maliwan63@gmail.com

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอินนิซิโอ ถนนมะลิวัลย์

หมู่บ้านจัดสรรอินนิซิโอ อยู่เส้นมะลิวัลย์ ติดกับวิทยาลัยคุวานันท

PremNamochai
โพสต์โดย
PremNamochai