ผู้จัดการนิติบุคคลฯ

ผู้จัดการนิติบุคคลฯ

ผู้จัดการนิติบุคคลฯ

รายละเอียดการสมัครงาน 082-1121213.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
ผู้จัดการนิติบุคคลฯ

ผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง

เพศชาย อายุ 28-35

1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ทีมีในหน่วยงาน

2. จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้อมูล และจัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน

3. ตรวจเช็ค ดูแล เบิกจ่าย

4. การออกใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ ของโครงการให้กับเจ้าของร่วม

5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานโดยรวมของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ติดต่อไลน์ 0821121213

ส่งเรูเม่เข้ามาได้ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00น.

รายละเอียดการสมัครงาน 082-1121213.

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านเดอะสปริงเพลส หนองโคตร