รับใบเสนอราคาจ้างงาน งานรักษาความปลอดภัย

รับใบเสนอราคาจ้างงาน งานรักษาความปลอดภัย

รับใบเสนอราคาจ้างงาน งานรักษาความปลอดภัย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล work.premchai@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • TOR 155,000 บาท/เดือน บาท / ปี

Loading

ช่างประจำนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอินนิซิโอ ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น
ขอประกาศ TOR งานรักษาความปลอดภัยเพื่อรับใบเสนอราคาอีกครั้ง
เนื่องจากการประกาศ TOR งานรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีบริษัทที่ยื่นคุณสมับติและเสนอราคาเข้ามาได้ตามประกาศของ TOR ดังนั้น จึงขอประกาศ TOR คุณสมบัติและเสนอราคาใหม่อีกครั้ง

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข้อมูล การประกาศยื่นคุณสมบัติพร้อมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง งานรักษาความปลอดภัย รายละเอียด TOR ดังนี้

1. งาน รปภ. รายการ TOR คลิก https://drive.google.com/file/d/1hf_Xw_ZTeIT7Z7v9lTmNP32cZU9z1wea/view?usp=sharing

หากท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นคุณสมบัติพร้อมเสนอราคา ได้ที่ สนง.นิติบุคคลฯอินนิซิโอ
ภายในวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ฝากสมาชิกทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลส่งต่อให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

นิติบุคคลฯ อินนิซิโอ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล work.premchai@gmail.com

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอินนิซิโอ ถนนมะลิวัลย์

หมู่บ้านจัดสรรอินนิซิโอ อยู่เส้นมะลิวัลย์ ติดกับวิทยาลัยคุวานันท

PremNamochai
โพสต์โดย
PremNamochai