ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11500 บาท / เดือน
ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
จำนวน  28  อัตรา

ค่าจ้าง 11,500 บาท

คุณสมบัติ อายุ 20 – 45 ปีบริบูรณ์
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

(ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน เมษายน – กันยายน 2567)

รับสมัคร  14  – 22 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.airports.go.th/post/view/17941

โทร.043-468171  ต่องานพัสดุ

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

ท่าอากาศยานขอนแก่น
SupaC- HR-KKC
โพสต์โดย
SupaC. HR-KKC