พนักงานต้อนรับ(ด่วน!) , แม่บ้าน

พนักงานต้อนรับ(ด่วน!) , แม่บ้าน

พนักงานต้อนรับ(ด่วน!) , แม่บ้าน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wesahh55@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานต้อนรับ(ด่วน!) , แม่บ้าน

โรงแรมชลพฤกษ์ เลคไซด์ (ริมบึงหนองโคตร)
ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ (รับด่วน)
คุณสมบัติ
– สามารถเข้างานเป็นกะได้ เช้า บ่าย ดึก
– รักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
– รักในการทำงานเป็นทีม และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
– มีความรู้ความสามารถในการทำความสะอาด และพร้อมปรับตัวเข้ากับมาตราฐานขององค์กร
– มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เคารพกฏระเบียบขององค์กร

ตำแหน่ง แม่บ้าน (สาขาโรงแรมวีซ่าโฮมเพลส)
คุณสมบัติ
– รักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
– รักในการทำงานเป็นทีม และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
– มีความรู้ความสามารถในการทำความสะอาด และพร้อมปรับตัวเข้ากับมาตราฐานขององค์กร
– มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เคารพกฏระเบียบขององค์กร

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– วันหยุดประจำปี
– สิทธิลาคลอด
– โบนัส
– ค่าคอมฯ
– ส่วนลดซื้อสินค้าราคาพนักงาน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– รูปถ่าย

สนใจเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่โรงแรมชลพฤกษ์ เลคไซด์ (ริมบึงหนองโคตร) และ โรงแรมวีซ่าโฮมเพลส (ถ.หน้าเมือง) ได้เลยนะคะ
โทร. 043-916666 , 043-916555
โทร. 043-270094 , 043-270095
LINE ID. 0955412764

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wesahh55@gmail.com

ชลพฤกษ์เลคไซด์ (ริมบึงหนองโคตร)
fp-wesahh
โพสต์โดย
FP Wesahh