จ้างเหมาแรงงาน

จ้างเหมาแรงงาน

จ้างเหมาแรงงาน

 • งานพาร์ทไทม์
 • ขอนแก่น
รับสมัครงาน (2)

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งจ้างเหมาแรงงาน
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 จนกว่าจะครบอัตรา

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือเพศหญิง
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. มีความสามารถด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้าเบื้องต้น
 4. มีความสามารถด้านการซ่อมบำรุงประปาเบื้องต้น
 5. มีความสามารถในการขับเครื่องจักรกลเบื้องต้น
 6. มีความรับผิดชอบในการทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (แนะนำธนาคารไทยพาณิชย์จะได้เร็วกว่า) *ยกเว้น ธกส.

สนใจสมัคร / ติดต่อสอบถาม

งานซ่อมบำรุงอาคารและถนน กองอาคารและสถานที่
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

โทร. 089-7129700

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
AofMase
โพสต์โดย
AofMase