สาธารณสุข/ผู้ช่วยแพทย์

สาธารณสุข/ผู้ช่วยแพทย์

สาธารณสุข/ผู้ช่วยแพทย์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wilasineejub@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loadingวุฒิปริญญาตรี สาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

สมัครงานด้วยตนเองที่คลินิกเวลา 17.00-18.00น

ทำงานเป็นกะได้

คลินิกหมอณัฐดนัย ถนนมิตรภาพก่อนทางเข้าตลาดต้นตาลขอนแก่น

โทร 084-2373816

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wilasineejub@gmail.com

คลินิกหมอณัฐดนัย

ถนนมิตรภาพ ติด AIS ก่อนทางเข้าตลาดต้นตาลขอนแก่น