เลขมงคล 26 มิ.ย.วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

Khon Kaen Link ฟอรั่ม หวยเด็ดงวดนี้ เลขมงคล 26 มิ.ย.วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #850434
  Zent
  Moderator

  วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ฉลองพระชนมายุ 9 รอบ วันคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

  เมื่อวานนี้ สื่อมวลชนหลายแห่งได้รายงานว่า เวลา 09.00 น. (วันที่ 25 มิ.ย. 67) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และภริยา ได้เดินทางเข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติ 26 มิถุนายน 2567 ฉลองพระชนมายุ 9 รอบ ณ พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนเฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  ประวัติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน

  พระองค์ทรงเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม มีเมตตาธรรมเป็นที่ตั้ง มีความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อย่างรอบด้าน นอกจากนี้ยังทรงเป็นนักปราชญ์ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก อีกทั้งยังทรงมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในและต่างประเทศ

  สมเด็จพระสังฆราช ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทย เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ซึ่งเป็นคณะสงฆ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย

  ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ อาทิ การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระภิกษุสามเณร การอนุรักษ์มรดกทางพระพุทธศาสนา การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

  ด้วยพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาธรรมอันล้นพ้นของพระองค์ ทำให้ทรงได้รับความเคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างสูงยิ่ง และยังทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย และพัดรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.ชั้น 1 ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความดีเด่นอันสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย

  กระทั่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 และเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลที่ 10

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้