Views Navigation

Event Views Navigation

Today

กิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง “เราจะอยู่อย่างไร เมื่อโลกเข้าสู่ยุค AI”

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเรียนรู้ เรื […]

แจ้งข่าวอีเว้นต์ได้ที่ไลน์ @khonkaenlink