Digital Marketing

Digital Marketing

Digital Marketing

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@richsalepage.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • - บาท / เดือนรับสมัครงาน

ตำแหน่ง Digital Marketing

**Qualification**
– วางแผนการตลาดบน Social Media ตาม Platform (Facebook Page , TikTok , Instagram , Line , Twitter , Website)
– เข้าใจวิธีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆบน Social Media
– มีความคิดสร้างสรรในการ Create Content และสามารถทำ content ลงบน social media ได้
– ติดตาม trend บน social media อยู่เสมอ สามารถนำมาต่อยอดได้

รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความต้องการพัฒนาทักษะการทำงานด้าน Online Marketing เพื่อนำไปต่อยอด ต้องมี Growth Mindset ในการทำงาน
– มีความสามารถในการวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมาย หรือสามารถใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ได้ เช่น Google Trends , Ubersuggest , Google Keyword Planner

ส่ง resume ที่ [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@richsalepage.com

J Knowledge Tutor

ตึก J Knowledge ติดรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งโคลัมโบ หลัง มข.

J knowledge Tutor1
โพสต์โดย
J knowledge Tutor