พนักงานยกกระเป๋า ( Bell Boy )

พนักงานยกกระเป๋า ( Bell Boy )

พนักงานยกกระเป๋า ( Bell Boy )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล xotel.fomgr@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

พนักงานจัดซื้อ

Bell Boy / พนักงานยกสัมภาระ

-ต้อนรับลูกค้า เปิดประตู บริการช่วยขนยกสัมภาระลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

-อายุ 23 – 45 ปี เพศ ชาย

-สามารถเข้างานเป็นกะได้ เช้า 06.00-15.00 , บ่าย 12.00-21.00 , ดึก 21.00-06.00

-ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อัธยาศัยดี มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉาะหน้าได้ดี พร้อมเรียนรู้งาน

-หากมีประสบการณ์ในสายงานมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-เงินเดือนประจำ , OT ,ชุดยูนิฟอร์ม , อาหาร 2 มื้อ , ประกันสังคม , วันหยุดประจำสัปดาห์ ,

วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันหยุดประจำปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล xotel.fomgr@hotmail.com

โรงแรมโซเทล

โรงแรมใหม่สไตล์โมเดิร์น ตั้งอยู่บ้านโนนม่วง หลัง มข.

Xotel439
โพสต์โดย
Xotel439