ผู้ช่วยพยาบาล (ดูแลผู้สูงอายุ)

ผู้ช่วยพยาบาล (ดูแลผู้สูงอายุ)

ผู้ช่วยพยาบาล (ดูแลผู้สูงอายุ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

  • งานพาร์ทไทม์
  • ขอนแก่นซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน สามารถทำงานเป็นกะเวลาได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล adcha02@gmail.com

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โรงแรม