การตลาด

การตลาด

การตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

การตลาด/ธุรการ

-ประสบการณ์ พิจารณาพิเศษ

-มีประกันสังคม

-ขับรถยนต์ได้เท่านั้น มีใบขับขี่เท่านั้น

-สามารถออกงานข้างนอกได้ พบลูกค้า รับตัวอย่างงานพิมพ์กับลูกค้า

-สามารถไปงานนอกกับผู้จัดการ

-ใช้รถของ โรงพิมพ์เกียร์ออโต้

-ช่วยงานในออฟฟิศ

-ทำงานที่ โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ไกล้แม็คโคร 2

-มีไหวพริบ มีความอดทนสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

KLUNGNANA
โพสต์โดย
KLUNGNANA